HISTORIE - Keraglass

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

HISTORIE

Lékařské kapiláry pro odběr krve Lékařské kapiláry pro odběr krve jsou skleněné trubičky, které slouží k odběrům krve a po jejich vložení do automatických analytických přístrojů umožňují analýzu krve.
Lékařské kapiláry musí vyhovovat řadě technických požadavků. Je to chemické složení skla, které nesmí uvolňovat do krve žádné chemické složky. Dále jsou to rozměry kapilár, které musí být dodrženy v úzkých tolerancích. Jedná se o vnitřní i vnější průměr kapilár a jejich délku. Tím je zaručen požadovaný objem odebrané krve. Malý vnitřní průměr kapiláry je předpokladem kapilární funkce trubičky a tím i snadného náběru krve.
Vnější rozměry kapilár jsou přizpůsobeny jednotlivým typům analytických přístrojů. Konce kapilár mohou být zaoblené, aby nedošlo k poranění zdravotnického personálu ostrým okrajem kapiláry.
Povrch kapiláry může být dle požadavku odběratele pokryt vrstvičkou protisrážlivé látky, rozpustné v odebrané krvi.
Tím je po určitou dobu zabráněno sražení odebrané krve v kapiláře.
S výrobou lékařských kapilár pro odběr krve bylo v ČR započato koncem 80. let minulého století ve sklárně v Otvovicích.
Původní poloprovozní výroba byla postupně zdokonalována ve spolupráci s biochemickým oddělením zdravotnického zařízení a s využitím zkušeností výrobců léčiv.
Ke kapilárám jsou dle požadavku odběratele dodávány některé pomůcky. Jsou to lancety, uzávěry konců kapilár a míchací drátky.
Lékařské kapiláry jsou dle požadavku odběratelů dodávány s protisrážlivou úpravou několika typů.
V rámci vlastního technického rozvoje bylo vybudováno malotonážní výrobní zařízení s dostatečnou výrobní kapacitou a výrobou lékařských kapilár velmi dobré kvality.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky